Menu
8:00 am To 10:00 pm

Call us

0261-2237603,2231292

Hospital staff


S/N

Name

Designation

Department

1

Dr. Vipul R. Shastri

D.H.M.S., M.D.(Hom.)

Superintendent,

2

Dr. Kalpana Dhimmar

D.H.M.S.

Senior M.O.

3

Dr. Ashish Kanani

B.H.M.S.

R.M.O.

4

Dr. Isha Bora

D.H.M.S.

M.O.

5

Dr. Komal Dave

B.H.M.S.,

M.O.

6

Dr. Heenal Rohit

B.H.M.S.

M.O.

7

Dr. O.D. Mangukiya

M.S. Gen

Surgeon

8

Dr. Komal Maisuriya

B.H.M.S.

Surgery

9

Dr. Jatin Presswala

M.D.(Ans.)

Anaesthetist *

10

Dr. Kajal Mangukiya

M.B.(DGO)

Gynaecologist *

11

Dr. Rahul Patel

M.D. (Radi.)

Radiologist *

12

Dr. Ashok Kapadia

M.D. (Patho.)

Pathologist*

13

Dr. Kunjan Bhatt

M.D.(Hom)

Pathologist

14

Dr. Madhuri N. Kamble

M.D. (Hom.)

Gynaecologist

15

Dr. Nuzhat Tapali

B.H.M.S.

House Physician

16

Dr. Jetashri Upadhya

B.H.M.S.

House Physician

17

Dr. Meera Patel

B.H.M.S

House Physician

18

Dr. Bharat Patel

BDS

Dentist

19

Dr. Ishita Jariwala

B.P.T.

Physiotherapist

20

Vishnu Gajiwala

 

Dietician

21

Janakbhai V Pachchigar

 

Yoga Expert

22

Khyati Chauhan

 

Dispensor

23

Nita A. Vaghasiya

B.Sc., D.M.L.T.

Lab. Tech.

24

Babubhai Solanki

 

X- Ray Tech. *

25

Imtiyaz  Shaikh

 

Dresser

26

Jagdu Shaikh

 

X-Ray Attendent *

27

Nikita  Petigara

G.N.

Nursing Staff I/c

28

HansabenJadav

 

Nurse

29

Abhishek Singh

 

Nurse

30

Neha Solanki

 

Nurse

31

Mrs. Bhavna Patel

 

Aya

32

RatnaPatil

 

Aya

33

RekhaPatil

 

Aya

34

Dagdu Shaikh

 

Ward Boy

35

Rahi Shah

 

Store Keeper

36

Bhavishaben Rana

B.Com.

Registration Clerk /

Telephone Operator

37

Rima Patel

M.Sc. I.T.

Secretery

38

Minesh Shah

M.Com

Accountant